محصولات خاویار اریس

ردیف

کد

نوع کالا

قیمت بریال

1

80

خاویار اریس اسپری حالت دهنده و تقویتی توأم با عطر مو

250000

2

32

خاویار اریس اسکراب 100 گرمی

250000

3

103

خاویار اریس پان استیک       T02

موجود نیست

4

104

خاویار اریس پان استیک       T04

موجود نیست

5

105

خاویار اریس پان استیک       T06

موجود نیست

6

 

خاویار اریس پد دو کاره

موجود نیست

7

33

خاویار اریس پنکیک دریایی    E03 بژ عروسکی

موجود نیست

8

34

خاویار اریس پنکیک دریایی    E06 روشن کننده

موجود نیست

9

35

خاویار اریس پنکیک دریایی    E08 بژ روشن

موجود نیست

10

36

خاویار اریس پنکیک دریایی    E10 روشن کننده پوست

موجود نیست

11

41

خاویار اریس پنکیک دریایی    E12 شکلاتی هلویی روشن

۷۰۰۰۰

12

37

خاویار اریس پنکیک دریایی    E14 بژ هلویی

۷۰۰۰۰

13

38

خاویار اریس پنکیک دریایی    E25 بژ اشرافی

۷۰۰۰۰

14

39

خاویار اریس پنکیک دریایی    E37

۷۰۰۰۰

15

40

خاویار اریس پنکیک دریایی    E44 شکلاتی مات

۷۰۰۰۰

16

 

خاویار اریس خط چشم ماژیکی (دفلکسیون)

موجود نیست

17

 

خاویار اریس خط چشم مدادی مشکی معمولی

۴۰۰۰۰

18

 

خاویار اریس خط چشم مدادی مشکی و رنگی اکلیلی

۴۵۰۰۰

19

2

خاویار اریس خط چشم مویی   (دفلکسیون)

۵۰۰۰۰

20

8

خاویار اریس رژ لب جوان کننده   شماره  101

موجود نیست

21

9

خاویار اریس رژ لب جوان کننده   شماره  102

موجود نیست

22

10

خاویار اریس رژ لب جوان کننده   شماره  103

موجود نیست

23

11

خاویار اریس رژ لب جوان کننده   شماره  104

موجود نیست

24

12

خاویار اریس رژ لب جوان کننده   شماره  105

موجود نیست

25

13

خاویار اریس رژ لب جوان کننده   شماره  106

موجود نیست

26

14

خاویار اریس رژ لب جوان کننده   شماره  107

موجود نیست

27

15

خاویار اریس رژ لب جوان کننده   شماره  108

موجود نیست

28

16

خاویار اریس رژ لب جوان کننده   شماره  109

موجود نیست

29

17

خاویار اریس رژ لب جوان کننده   شماره  110

موجود نیست

30

18

خاویار اریس رژ لب جوان کننده   شماره  111

موجود نیست

31

19

خاویار اریس رژ لب جوان کننده   شماره  112

موجود نیست

32

180

خاویار اریس رژ لب مایع 01

۳۵۰۰۰

33

181

خاویار اریس رژ لب مایع 02

۳۵۰۰۰

34

182

خاویار اریس رژ لب مایع 03

۳۵۰۰۰

35

183

خاویار اریس رژ لب مایع 04

۳۵۰۰۰

36

184

خاویار اریس رژ لب مایع 05

۳۵۰۰۰

37

185

خاویار اریس رژ لب مایع 06

۳۵۰۰۰

38

186

خاویار اریس رژ لب مایع 07

۳۵۰۰۰

39

187

خاویار اریس رژ لب مایع 08

۳۵۰۰۰

40

188

خاویار اریس رژ لب مایع 09

۳۵۰۰۰

41

189

خاویار اریس رژ لب مایع 10

۳۵۰۰۰

42

190

خاویار اریس رژ لب مایع 11

۳۵۰۰۰

43

191

خاویار اریس رژ لب مایع 12

۳۵۰۰۰

44

120

خاویار اریس رژگونه 2 کاره اکلیلی 2 رنگ    شماره  1

۶۰۰۰۰

45

121

خاویار اریس رژگونه 2 کاره اکلیلی 2 رنگ    شماره  2

۶۰۰۰۰

46

89

خاویار اریس ریمل تقویتی مژه و ابرو

44850

47

52

خاویار اریس ریمل مشکی (دفلکسیون)

۷۰۰۰۰

48

98

خاویار اریس ژل اکلیلی بدن ومو ( پنج ضلعی سبز روشن )

۱۵۰۰۰

49

97

خاویار اریس ژل اکلیلی بدن ومو ( رشته ای سبز تیره )

۱۵۰۰۰

50

86

خاویار اریس ژل اکلیلی بدن ومو ( ستاره ای سبز )

۱۵۰۰۰

51

87

خاویار اریس ژل اکلیلی بدن ومو ( ستاره ای قرمز )

۱۵۰۰۰

52

100

خاویار اریس ژل اکلیلی بدن ومو ( صورتی )

۱۵۰۰۰

53

102

خاویار اریس ژل اکلیلی بدن ومو ( طلایی )

۱۵۰۰۰

54

99

خاویار اریس ژل اکلیلی بدن ومو ( نقره ای هفت رنگ )

۱۵۰۰۰

55

101

خاویار اریس ژل اکلیلی بدن ومو ( هفت رنگ )

۱۵۰۰۰

56

125

خاویار اریس سایه مخملی 2 کاره 3 رنگ  شماره  01

۳۵۰۰۰

57

126

خاویار اریس سایه مخملی 2 کاره 3 رنگ  شماره  02

۳۵۰۰۰

58

127

خاویار اریس سایه مخملی 2 کاره 3 رنگ  شماره  03

۳۵۰۰۰

59

128

خاویار اریس سایه مخملی 2 کاره 3 رنگ  شماره  04

۳۵۰۰۰

60

129

خاویار اریس سایه مخملی 2 کاره 3 رنگ  شماره  05

۳۵۰۰۰

61

130

خاویار اریس سایه مخملی 2 کاره 3 رنگ  شماره  06

۳۵۰۰۰

62

131

خاویار اریس سایه مخملی 2 کاره 3 رنگ  شماره  07

۳۵۰۰۰

63

132

خاویار اریس سایه مخملی 2 کاره 3 رنگ  شماره  08

۳۵۰۰۰

64

133

خاویار اریس سایه مخملی 2 کاره 3 رنگ  شماره  09

۳۵۰۰۰

65

134

خاویار اریس سایه مخملی 2 کاره 3 رنگ  شماره  10

۳۵۰۰۰

66

135

خاویار اریس سایه مخملی 2 کاره 3 رنگ  شماره  11

۳۵۰۰۰

67

136

خاویار اریس سایه مخملی 2 کاره 3 رنگ  شماره  12

۳۵۰۰۰

68

160

خاویار اریس سایه مکانیکی شماره 01

۳۵۰۰۰

69

161

خاویار اریس سایه مکانیکی شماره 02

۳۵۰۰۰

70

162

خاویار اریس سایه مکانیکی شماره 03

۳۵۰۰۰

71

163

خاویار اریس سایه مکانیکی شماره 04

۳۵۰۰۰

72

164

خاویار اریس سایه مکانیکی شماره 05

۳۵۰۰۰

73

165

خاویار اریس سایه مکانیکی شماره 06

۳۵۰۰۰

74

166

خاویار اریس سایه مکانیکی شماره 07

۳۵۰۰۰

75

167

خاویار اریس سایه مکانیکی شماره 08

۳۵۰۰۰

76

168

خاویار اریس سایه مکانیکی شماره 09

۳۵۰۰۰

77

169

خاویار اریس سایه مکانیکی شماره 10

۳۵۰۰۰

78

170

خاویار اریس سایه مکانیکی شماره 11

۳۵۰۰۰

79

171

خاویار اریس سایه مکانیکی شماره 12

۳۵۰۰۰

80

172

خاویار اریس سایه مکانیکی شماره 13

۳۵۰۰۰

81

173

خاویار اریس سایه مکانیکی شماره 14

۳۵۰۰۰

82

 

خاویار اریس کرم AHA

1۳0000

83

90

خاویار اریس کرم پاک کننده  تمبر هندی

۱۵۰۰۰۰

84

93

خاویار اریس کرم پاک کننده  جینکو بیلوبا

1۳0000

85

92

خاویار اریس کرم پاک کننده  خیار

1۳0000

86

91

خاویار اریس کرم پاک کننده  گیلاس

1۳0000

87

55

خاویار اریس کرم پاک کننده  ویتامین C

۱۵۰۰۰۰

88

81

خاویار اریس کرم پودر پمپی کاور مکس   S 01

125000

89

82

خاویار اریس کرم پودر پمپی کاور مکس   S 03

125000

90

83

خاویار اریس کرم پودر پمپی کاور مکس   S 05

125000

91

84

خاویار اریس کرم پودر پمپی کاور مکس   S 08

125000

92

85

خاویار اریس کرم پودر پمپی کاور مکس   S 10

125000

 

 

 

 

۹۴

21

خاویار اریس کرم پودر تیوبی مکس S 01

۹۵۰۰۰

95

22

خاویار اریس کرم پودر تیوبی مکس S 03

۹۵۰۰۰

96

23

خاویار اریس کرم پودر تیوبی مکس S 05

۹۵۰۰۰

97

31

خاویار اریس کرم چند منظوره 250 گرمی غنی شده با ویتامین E

۸۰۵۰۰

98

300

خاویار اریس کرم مو 170 گرمی جینسینگ

۸۰۵۰۰

99

302

خاویار اریس کرم مو ترمیم کننده و ضد شوره(جلبک دریایی ) 170 گرمی

۶۰۰۰۰

100

 

خاویار اریس کرم مو ترمیم کننده و ضد شوره(جلبک دریایی ) 500 گرمی

۹۴۹۰۰

10

303

خاویار اریس کرم مو حجیم کننده ضد سفیدی ( آفتاب گردان) 170 گرمی

۶۰۰۰۰

102

 

خاویار اریس کرم مو حجیم کننده ضد سفیدی ( آفتاب گردان) 500 گرمی

۹۴۹۰۰

103

301

خاویار اریس کرم مو مرطوب کننده  170 گرمی

۶۰۰۰۰

104

54

خاویار اریس کرم مو مرطوب کننده  500 گرمی

۹۴۹۰۰

105

77

خاویار اریس لجن زیبایی

۱۲۵۰۰۰

106

195

خاویار اریس مداد ابرو   شماره  01

۳۵۰۰۰

107

196

خاویار اریس مداد ابرو   شماره  02

۳۵۰۰۰

108

197

خاویار اریس مداد ابرو   شماره  03

۳۵۰۰۰

109

198

خاویار اریس مداد ابرو   شماره  04

۳۵۰۰۰

110

4

خاویار اریس مداد لب شماره  01

۱۵۰۰۰

111

63

خاویار اریس مداد لب شماره  02

۱۵۰۰۰

112

6

خاویار اریس مداد لب شماره  03

۱۵۰۰۰

113

7

خاویار اریس مداد لب شماره  04

۱۵۰۰۰

114

68

خاویار اریس مداد لب شماره  05

۱۵۰۰۰

115

69

خاویار اریس مداد لب شماره  06

۱۵۰۰۰

116

70

خاویار اریس مداد لب شماره  07

۱۵۰۰۰

117

71

خاویار اریس مداد لب شماره  08

۱۵۰۰۰

 

عزیزان شهرستانی  میتوانند جهت خرید    قیمت اجناس موردنظر خودرا باضافه هزینه پستی ( مبلغ ۲۵۰۰۰ ریال )  به یکی از دوشماره حساب ذیل واریز و به ما اطلاع داده تا بلافاصله اجناس مورد نظر برایشان ارسال شود .

 

۱- حساب سیبا بشماره   ۰۱۰۰۷۳۹۱۷۵۰۰۲  بانک ملی ایران بنام محسن فولادی اردکانی 

۲- حساب سپهر بشماره    ۰۳۱۱۲۴۵۹۴۹۰۰۲  بانک صادرات ایران بنام محسن فولادی اردکانی 

 

 

گالری سرمه :نماینده انحصاری محصولات آرایشی بهداشتی خاویار اریس در اردکان

نشانی :اردکان میدان ۱۵ خرداد

تلفن :     ۹۷۷۷  ۷۲۲  (۰۳۵۲)

همراه :   ۹۹۱۳  ۱۵۲ ۰۹۱۳            ۹۹۰۳  ۱۵۲  ۰۹۱۳

صندوق پستی : ۱۱۷/۸۹۵۱۵

 

نوشته وگرد آوری:محسن فولادی اردکانی محسن فولادی اردکانی | |